Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen

Creëren van Lerende Organisaties

Veranderingen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag en dat heeft impact op organisaties en haar medewerkers. Om succesvol met dergelijke veranderingen om te gaan, is een lerende houding cruciaal op individueel niveau én op organisatieniveau. Organisaties zijn immers dynamische systemen  waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Leren betekent bewustzijn en reflectie met aandacht voor het grotere geheel.

In 1990 heeft Peter Senge in De Vijfde Discipline een theorie ontwikkeld over veranderen en het leren van mensen in organisaties. In zijn optiek is een effectieve organisatie een lerende organisatie die pro actief en continu haar competenties en dienstverlening afstemt op een voortdurend veranderende omgeving. In een lerende organisatie zijn mensen intrinsiek gemotiveerd om hun capaciteiten te blijven verbeteren en worden nieuwe ideeën, initiatief, scholing  en collectieve ambities actief aangemoedigd.

Hoe gaan we aan de slag

Het Veranderingsproces naar een Lerende organisatie. Wij ondersteunen u in het bouwen aan een lerende organisatie door:

  • Het ondersteunen van management bij het inrichten van een lerende organisatie
  • Het scheppen van een leeromgeving waarin medewerkers en management met plezier leren 
  • Het structureel verankeren van de lerende organisatie in houding, gedrag, cultuur en leiderschapstijl
  • Het ontwikkelen en begeleiden van ontwikkel- en opleidingsinterventies op maat 
  • Het creëren van gezamenlijk committment en verantwoordelijkheid bij medewerkers en management

Wij starten met intakes organisatiebreed en een quickscan (Peter Senge). Dat is de basis voor een organisatieanalyse en maken we in gezamenlijk overleg een plan van aanpak op maat.

Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen