Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen
"THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT"  David Cooperrider


Organisatie ontwikkeling

Innovsion Consult begeleiding bij veranderingsprocessen

En nu echt veranderen!

Verandering hoort bij organisaties. De uitdaging in veranderprocessen is om vastgestelde doelen écht te vertalen naar het concrete handelen in de praktijk van alledag.

Hoe worden we echt een open en resultaatgerichte organisatie? Hoe zorgen we dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk? Worden onze strategische doelen wel gerealiseerd?

Effectief veranderen is balans vinden tussen stevige ambitie en gedragen verankering.

Hoe gaan we aan de slag?

Wij adviseren en begeleiden onder meer via de methodiek van Appreciative Inquiry en Whole Scale Change. Door deze aanpak worden ambities op diverse niveaus met elkaar verbonden zodat een samenhangend en gedragen traject ontstaat.
Ieder verandertraject start met het formuleren van een aantrekkelijk toekomstperspectief die betrokkenen actief realiseren. Participatieve werkbijeenkomsten, kwaliteits- en intervisiegroepen leiden tot duurzame verankering.

Voor welke vragen?

  • Er is een andere cultuur en een andere mentaliteit nodig.
  • Resultaatgerichtheid, oog voor klant of opdrachtgever, een pro actieve houding is gewenst. 
  • U hebt behoefte aan een inspirerende missie en visie die richting geeft aan uw organisatie.
  • U wilt een betere samenwerking tussen afdelingen zodat kwaliteit en resultaat toenemen.
  • ......
Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen