Innovision Consult begeleiding bij veranderingsprocessen
Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen
"HET INZICHT NIET TE KUNNEN VOEDT HET VERLANGEN NAAR ONTWIKKELING"

Professionals

Sturing geven aan de ontwikkeling van professionals

Professionaliteit ontwikkelenProfessional zijn betekent continu ontwikkelen. Niet alleen aan vakinhoud werken, maar ook in de volle breedte aan vaardigheden, motivatie en houding. 
Weten we als organisatie welke competenties onze mensen in huis moeten hebben? Zijn ze in staat effectief invloed uit te oefenen in lastige situaties? Zijn ze voldoende politiek bestuurlijk sensitief? Beschikken ze over goede adviesvaardigheden en zijn ze in staat hun werk tot een goed resultaat te brengen?

Hoe gaan we aan de slag?

Samen met de organisatie bekijken we welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor de betreffende professionals om succesvol te opereren. Op basis hiervan maken we een traject op maat. Desgewenst starten we een traject met een ontwikkelassessment.

We schuwen niet om ineffectieve patronen en werkwijzen kritisch tegen het licht te houden. Tegelijk nodigen we uit om in het hier en nu effectief gedrag eigen te maken. Gekoppeld aan de praktijk van alledag wordt zo het gedragsrepertoire uitgebreid. Out of the box denken, technieken uit de theaterwereld en de Gestalt worden met elkaar gecombineerd in een prikkelende training, coaching (on the job) of  intervisie.

Voor welke vragen?

Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen