Teambuiling en training voor een succesvolle organisatie
Innovision Consult - Linda Ho - Nijmegen
"SAMENWERKEN IS MEER DAN SAMEN WERKEN!"


Succesvolle teams?

Succesvolle teams door gerichte trainingSoms gaan onderlinge irritaties ten koste van de productiviteit. Medewerkers werken meer langs elkaar dan met elkaar. Taken en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende helder. Tijd om eens kritisch naar uw team te kijken.

Hoe gaan we aan de slag?

Wat maakt een team succesvol? Wat is het verschil tussen een “los zand” team en een hecht team dat werkelijk meerwaarde schept voor organisatie en klant?
Essentieel is dat individuele teamleden hun eigen kwaliteiten en ambities relateren aan team- en organisatiedoel. Dat het team weet waar het samen voor staat en over de eigen schutting heen kan kijken.

In de teambijeenkomsten krijgt u zicht op zowel de sterke kanten als de ontwikkelpunten van uw team. We werken o.a. met de MBTI en Teamrollen. Samen met uw team formuleert u een perspectief waar u naar toe wilt werken en zet dit om in een concreet actieplan. U leert als leidinggevende dit proces te sturen en uw team hierin te coachen. We gaan in op ieders individuele rol en de onderlinge samenhang daartussen.
Het team leert elkaars kwaliteiten en rollen kennen en hoe elkaar aan te vullen.

Voor welke vragen?

  • U wilt de samenwerking en effectiviteit in uw team verbeteren.
  • U bent een nieuw team dat elkaars kwaliteiten wil leren kennen en optimaal benutten voor een beter resultaat.
  • U wilt uw leiderschapstijl beter afstemmen op de behoeften van uw medewerkers en het beste uit hen halen.
  • ......
Innovision Consult
Realisatie: Numaga Design | Logo: AB Grafische vormgeving, Nijmegen